Mental- och missbrukarvård


Du kan få psykiskt stöd och hjälp på hälsocentralens mottagning och på rådgivningarna.
Mentalvårdsteamet
Psykologen och den psykiatriska sjukskötaren hjälper dig att kartlägga dina problem och ger kris- och samtalsterapi. Klienterna kan beställa tid direkt till psykologen eller den psykiatriska sjukskötaren, ingen särskild remiss behövs.

Antalet besök hos psykologen och den psykiatriska sjukskötaren samt vårdens längd bestäms individuellt enligt klientens situation. Situationen bedöms vid ca 1–3 inledande besök och efter det pågår vården under ca 6–16 besök.

Social- och krishjälp
 

Psykiatrisk specialiserad sjukvård

Patienter med svåra psykiska problem ges läkarremiss till den psykiatriska specialiserade sjukvården.

  • Den psykiatriska polikliniken samt vårdavdelningarna (för vuxna och unga) vid Jorvs sjukhus samt psykiatriska polikliniken i Alberga.
  • De barnpsykiatriska avdelningarna och poliklinikerna vid Jorvs sjukhus
  • Polikliniken för geropsykiatri vid HUCS Psykiatricentrum

Tillnyktringsstationen

På tillnyktringsstationen ges akutvård för berusade personer.
Tillnyktringsstationen i Kilo är avsedd för kortvarig återhämtning för missbrukare. Tjänsten är avsedd för personer som på grund av fysiska eller psykiska symtom vid berusning behöver medicinsk övervakning även om de inte behöver sjukhusvård.

Vården är alltid frivillig. Vårdtiden och behovet av vård bedöms varje gång skilt. Tillnyktringsstationen ger kommuninvånare och myndigheter dygnet runt råd i frågor som gäller missbruksvård. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna.

A-klinikstiftelsens addiktionssjukhus

Du kan söka dig till avgiftning på eget initiativ. Vården planeras individuellt och den är frivillig. Du får mer information om fortsatt vård av den psykiatriska sjukskötaren eller en socialarbetare.
Du ska infinna dig till avgiftningsvården senast kl. 13.00. Sjukhuset ligger i Haarajoki, dit man kommer med lokaltåg Z från Helsingfors. Personalen möter vid behov på stationen till det tåg som ankommer kl. 11.04. Den första läkartiden är på ankomstdagen.

Institutionsvård och boendeservice