Social- och krishjälp

Social- och krisjouren i Västra Nyland (Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, 02740 Esbo)
- tfn 09 8164 2439
- Vardagar kl. 15-8, veckoslut och helgdagar dygnet runt

Då akut krissituation uppstår finns en social- och krisjour som betjänar även grankullabor i samband med förstahjälpjouren vid Jorv sjukhus. Du kan ringa till eller uppsöka jouren. Servicen är konfidentiell och jouren kan kontaktas även anonymt. Tjänsten är avgiftsfri. Social- och krisjouren har också ett verksamhetsställe vid Lojo sjukhus (Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo).

En krissituation kan beröra en person, en familj eller ett samfund. Det kan handla om t.ex.:oro för ett

  • barn eller för en familjs situation
  • en olycka
  • en närståendes död eller allvarliga sjukdom
  • att man har utsatts för våld
  • någon annan oförutsedd eller plötslig traumatisk händelse.

Grankullas grupp för krisbearbetning


Gruppens medlemmar har beredskap att ge psykisk hjälp med debriefing-metoden efter olyckor, allvarliga skador och oväntade dödsfall. De berörda personerna samlas och går punkt för punkt igenom vad som hänt, vad man upplevt och vilka känslor som vaknat. Handledarna ger allmän information om hur en kris i regel förlöper och vad man ska uppmärksamma, om krisen inte lättar. Debriefingen bör helst ske inom några dygn efter det som inträffat.

När du behöver hjälp, kontakta hälsocentralen, skolan eller församlingen för att få kontakt med gruppens medlemmar.

Gruppens arbete koordineras av psykologen Jorma Falkenberg, tfn 050 590 7050.