Jour och kristjänster

Brådskande sjukvård kl. 8.00–16.00

Hälsostationen (Stationsvägen 19, 02700 Grankulla)
tfn 09 8789 1350
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 (återuppringningstjänst)

Bedömning av vårdbehovet

Vårdbehovet bedöms med klienten i telefon (kl. 8.00–16.00, återuppringningstjänst) eller på hälsostationen (könummer till mottagningen för brådskande vård; verkligt akuta fall sköts genast). På hälsocentralen betjänas du alltid av en yrkesutbildad person. Efter bedömningen av vårdbehovet får du behövliga anvisningar för egenvård och uppföljning samt en tid till mottagningen , eller också hänvisas du till jourmottagningen för undersökningar och behandling. Vården ges alltid i prioritetsordning enligt hur akut vårdbehovet är. Den som tar kontakt per telefon kan ges en uppskattad tid under samma dag på mottagningen för brådskande vård. I nödsituationer ring i första hand nödcentralen 112.

Jour under övriga tider

Hälsocentraljouren vid Jorvs sjukhus (Åbovägen 150, 02740 Esbo)
tfn 09 4718 3300
måndag–fredag 16.00–8.00
lördag–söndag och helgdagar dygnet runt

Du kan också besöka följande jourenheter:
Hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus
Peijas hälsocentraljour

Jour för barn och unga (patienter under 16 år)
Nya barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors)
Rådgivningstjänster: 09 3101 0023

Brådskande tand- och munvård kl. 8–15

Hälsostationens tandklinik (Stationsvägen 19, 02700 Grankulla)
tfn 09 5056 379
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

Jour under övriga tider

Kirurgiska sjukhuset (Kaserngatan 11–13, trappa U, 00130 Helsingfors)
tfn 09 471 71110 (ta kontakt per telefon innan du kommer till jouren)

lördag–söndag och helgdagar kl. 8.00–21.00
måndag–fredag kl. 14.00–21.00   

Nattjour

Tölö sjukhus (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors)
tfn 040 621 5699 (ta kontakt per telefon innan du kommer till jouren)
måndag–söndag kl. 21.00–8.00

Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till följande dag efter kl. 8.00. Nattjouren fungerar enligt medicinska kriterier för brådskande vård.