Valikko

Jour och kristjänster

Brådskande vård på hälsocentralen

tfn 09 8789 1350 kl. 8.00 – 15.30 (återuppringningstjänst)

Vid ett brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka hälsostationen under öppettiderna utan tidsbokning eller telefonsamtal. Sjukdomar som kräver brådskande behandling är bl.a. plötslig, svår smärta eller värk (bl.a. smärta i magen), sår som uppkommer genom olycksfall, andningssvårigheter samt svåra psykiska störningar som kräver jourvård. I verkliga akutfall (t.ex. smärta i bröstkorgen, symptom på förlamning/stroke), ring genast till nödcentralen, tfn 112.

Jour under kvällar, nätter och veckoslut:

Hälsocentralsjouren på Jorv sjukhus 09 4718 3300, Åbovägen 150, Esbo

- vardagar kl. 16-8
- veckoslut och helger dygnet runt.


Mun- och tandhälsa

Vardagar
Grankullas hälsocentral tandklinik

Vård av förstahjälpnatur åt alla grankullabor, må- fr  
- tidsbeställning, på förmiddagen tfn 09 5056 379.

Vardagskvällar, lö-sö och helgdagasjour
i Haartmans sjukhus, Mejlans.
Kontakt per telefon på förhand innan man kommer till jouren:
- vard. kl. 14-21 , lö-sö och helgdagar kl. 8-21  tfn 09 310 49999.
Jourens webbplats >

Nattjour för mun- och tandvård

Tölö sjukhus har nattjour för mun- och tandvård kl. 21–8 (Tölögatan 40, Helsingfors).

Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till jourmottagningen för behandling följande dag efter kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska kriterier för brådskande vård. Patienten bör ringa till Tölö olycksfallsstation om behovet av vård, tfn 040 621 5699.