Talterapi

puheterapeutti

Talterapin omfattar förebyggande av kommunikationsstörningar, tillräckligt tidigt upptäckande av dessa samt undersökning och bedömning av terapibehovet. Till talterapeutens uppgifter hör också att ge eller ordna rehabilitering och följa upp denna.

Barndagvården, daghemmen, skolorna, sjukhusen och hälsocentralsläkarna hänvisar klienter till talterapeuten. Föräldrarna kan också ta direkt kontakt med talterapeuten, om det är något i barnets talutveckling eller kommunikation de funderar över eller som oroar dem.

Tidsbeställning på numret 050 411 6107.
Telefontider måndagar 10.30-11.30 och torsdagar 12.00-13.00.