Familjearbete för barnfamiljer

Stöd, råd och handledning för föräldrar i barnfamiljens vardag.

Målet för familjearbetet är att främja välbefinnandet i barnfamiljen och stärka föräldraskapet. Tanken är att familjen ska få tidigt stöd och handledning för olika livssituationer och också mindre bekymmer.
Familjearbetet riktar sig till föräldrar som väntar barn och till familjer med barn i rådgivnings- och skolåldern. Familjen deltar aktivt i planeringen av stödåtgärderna. Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjen. Familjehandledningen är konfidentiell och avgiftsfri.

Familjehandledaren kan hjälpa om:

  • du/ni har frågor som gäller graviditeten eller livet med babyn
  • du/ni har frågor som berör barnuppfostran eller barnens utveckling (t.ex. om babyn gråter mycket, barnet har problem med sömnen eller familjen har svårt att få vardagen att gå ihop)
  • du/ni behöver någon att dela de känslor och bekymmer som gäller livet i barnfamiljen och eventuella svårigheter att orka som förälder
  • du är utmattad eller deprimerad
  • du/ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer och möjligheterna att få stöd

Familjehandledaren finns på plats i den öppna familjeverksamheten på torsdagar kl. 9.00–15.00.

Utöver familjearbetet är det möjligt att få hemservice för barnfamiljer för att underlätta vardagen. Hemtjänst för barnfamiljer kan ges antingen av en familjearbetare som är anställd av staden eller som köpt tjänst. Hemservicen är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter:
  • familjearbete för barnfamiljer, familjehandledaren Nina Eklund, tfn 050 411 0233
  • hemtjänst för barnfamiljer, närvårdare Ann-Christine Ahlsved, tfn 050 411 7274
Mer information om hemtjänst för barnfamiljer >