Hälsovårdsservice

Hälsovården i Grankulla erbjuder människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig service, som syftar till att stärka människans egna resurser och främja invånarnas hälsa. På de här sidorna hittar du närmare information om hälsovårdstjänsterna.

Klientavgifter för social- och hälsovården 2018


Tidsbokning på webben

Till webbtjänsten.

Grankulla hälsostation tog i oktober 2017 i bruk ett webbaserat tidsbokningssystem, via vilket du kan snabbt och enkelt boka tid på hälsostationen eller meddela att du vill bli uppringd. För att göra detta ska du vara fast bosatt i Grankulla eller ha flyttat ansvaret för din vård till Grankulla.

Se tidsbokning på webben -sida för mer information.


Förnyande av recept

Recept som har skrivits ut på hälsocentralen kan förnyas antingen via e-tjänsten Mina kanta-sidor eller genom att kontakta hälsocentralen. För att undvika avbrott i läkemedelsbehandlingen ber vi receptkunder lämna in sina recept för förnyande i god tid. Det lönar sig att beräkna sju vardagar för att få ett recept förnyat på hälsocentralen.
KantaPsykporten.fi