Valikko

Skol- och studerandehälsovården

Skol- och studerandehälsovården har till uppgift att främja unga människors välbefinnande samt sunda uppväxt och utveckling. Verksamheten går ut på att så tidigt som möjligt identifiera elever som behöver särskilt stöd samt vid behov också hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vård.

Skolhälsovård           
Studerandehälsovård