Rehabilitering och hjälpmedel

Den fysioterapi- och hjälpmedelsservice samt talterapi som Grankulla stad tillhandahåller syftar till att upprätthålla och förbättra kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt stärka deras egna resurser och hjälpa dem att klara sig självständigt hemma. Verksamheten fokuserar på förebyggande rehabilitering, handledning och rådgivning.

Fysioterapi
Hjälpmedelstjänst
TalterapiTider för fri träning fr.o.m. 22.8.2017

- Tiderna för fri träning är avsedda för terapeutisk träning. De som är i god kondition hänvisas till idrottsbyråns gymträningspass på MOVE.
- Fakturering 2 euro/gång för personer under 75 år.
- Personer över 75 år och de vars funktionsförmåga försvagas av en sjukdom faktureras inte.
- Förfrågningar tfn 050 4115231, kl. 12–13 (fysioterapin).
- Kom ihåg att anteckna din träningsdag på blanketten i mappen.

Fysioterapins träningssal på hälsocentralen
Gemensamma träningstider för personer över och under 75 år
Måndag, tisdag och torsdag kl. 11–13, onsdag kl. 8.15–9.45