Patientombudsman


Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Patientombudsmannen ger också vid behov råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Ombudsmannen tar inte heller ställning till om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Patientombudsmannens och socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria