AKTUELLT


I mentalvårdsärenden kan man kontakta:
  • psykolog Jorma Falkenberg tfn 050 590 7050, ti och to kl. 11.00-11.30 eller
  • mentalvårdsinstruktör Anna Lehtinen tfn 050 435 7465, ingen telefontid, lämna ringbud eller ring upp senare.
  • psykiatrisk sjukskötare Camilla Tarilo puh. 050 411 8644


Psykisk hälsa

Alkohol- och drogfrågor ti och to 13-14

Mer information om alkohol- och drogfrågor finns på socialbyråns sidor, till vilka du kommer via länken nedan:

Missbrukarvårdsärenden

Grankullas krisgrupp

Gruppens medlemmar är beredda att ge psykisk akuthjälp efter en olycka, allvarlig skada eller ett oväntat dödsfall. De människor som berörs av händelsen samlas och går detaljerat igenom vad som hände, vad man upplevde och vilka känslor som väcktes. Ledarna berättar om krisförlopp i allmänhet och ger råd om vad man bör uppmärksamma om man har svårt att komma över krisen. Målet är att ordna mötet för genomgång av krisen inom några dygn från själva händelsen.

Gruppens samordnare är psykologen Jorma Falkenberg.

Kristelefonnummer i Grankulla kl. 8-15, tfn 050 344 6652.


Psykiatrisk specialiserad sjukvård

  • Jorvs psykiatriska polikliniker och avdelningar (vuxna och unga) och Albergas psykiatriska poliklinik, se (på finska) 
  • Jorvs sjukhus avdelningar och polikliniker för barnpsykiatri
  • Polikliniken för äldrepsykiatri HUCS-Psykiatricentrum

Hälsocentralen

Hälsocentralens mottagning och rådgivningar kan ge psykiskt stöd

Till läkarnas uppgifter hör att identifiera och diagnostisera mentala problem.
Psykologen och psykiatriska sjukskötaren hjälper klienterna att kartlägga problemen
och ger kris- och diskussionsterapi. Klienterna kan boka tid direkt till psykologen eller psykiatriska sjukskötaren, det behövs ingen separat remiss. Dessutom erbjuder psykologen stadens personal utbildning, konsulthjälp och arbetshandledning.

Besöken hos psykologen och psykiatriska sjukskötaren är tidsbestämda, antalet besök bestäms individuellt efter klientens situation. Klientens situation uppskattas under de
1-3 första besöken och därefter varierar antalet besök mellan ca 6 och 16. Patienter med grava mentala problem hänvisas med läkarremiss till psykiatrisk specialiserad sjukvård.

Mer information om psykiska problem och behandlingen av dem


HUS-mielenterveystalo ger tillförlitlig information om störningar i den psykiska hälsan och behandlingen av dem samt en heltäckande förteckning över olika vårdinstanser inom HNS-området.

Mielenterveystalot