Vaccinationer

Resevaccinationer

För resevaccinationer behövs recept av läkare. Du får de recept du behöver genom att kontakta hälsovårdaren. Efter att ha fått receptet ska du köpa vaccinet på apoteket. För att vi ska hinna utreda alla behov av extra vaccinationer eller förebyggande medicinering samt ge dessa på hälsostationen, bör du helst vara i kontakt med hälsovårdaren 2 månader före resan.

Skolhälsovårdarna och hälsovårdarna på rådgivningen sköter i första hand hepatit- och TBE-vaccinationen av barn och unga.

Vaccinering av den vuxna befolkningen

Grundvaccinationer för vuxna enligt det nationella vaccinationsprogrammet (t.ex. stelkramp-difteri, MPR) ges på hälsostationen (gratis vacciner, recept behövs inte).

Vaccination mot TBE (fästingburen hjärninflammation)

Kontakta hälsovårdaren för recept och köp vaccinet på apoteket. Barn och unga vaccineras i första hand på rådgivningen och inom skolhälsovården.Höstens influensavaccination

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att följande personer vaccineras avgiftsfritt mot säsongsinfluensa under loppet av hösten 2018:

1. 65 år fyllda personer (födda 1953 eller före) oberoende av hälsotillstånd
2. Gravida kvinnor
3. Alla barn i åldern 6 mån-6 år
4. Personer i åldern 6 månader - 64 år som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård5. Personal och studerande inom hälso-och socialvården  samt personal och studerande inom läkemedelsförsörjningen
6. Män som inleder sin värnplikt i januari 2019 samt kvinnor som påbörjar sin frivilliga militärtjänstgöring
7. Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

Gravida kvinnor vaccineras på mödrarådgivningen. Hälsovårdaren svarar för vaccinationen och ger tilläggsuppgifter per telefon (09-8789 1344 kl. 12-13).

Barn under skolåldern vaccineras på barnrådgivningen. Den egna hälsovårdaren svarar för vaccinationen och ger tilläggsuppgifter per telefon (09-8789 1341, 09-8789 1342 eller 09-8789 1343 kl. 12-13.

Vårdnadshavare till de skolelever som hör till riskgrupperna ombedes kontakta den egna skolhälsovårdaren.

Vid akut infektion bör vaccinering undvikas!

Influensavaccinering är sannolikt till nytta även för andra riskgrupper. Dessa vacciner, som faller utanför det allmänna vaccinationsprogrammet, är avgiftsbelagda och vaccinet införskaffas med läkarrecept.

Vaccinationerna ges åt de vuxna riskgrupperna och 65 år fyllda personer på Grankulla stadshus under följande dagar för dem som använder Grankullas hälsotjänster:

Ons 7.11  kl: 9-11, 12.30-15 To 8.11 kl: 9-11, 12.30-15

Ons 14.11 kl: 9-11, 12.30-15 To 15.11 kl: 9-11, 12.30-15

Ons 21.11 kl: 9-11, 12.30-15 To 22.11 kl: 9-11, 12.30-15


Kom ihåg FPA-kortet!

Obs! Svårt allergiska personer ombeds reservera tid för influensavaccinering till hälsostationen, tel. 09-8789 1300. Vaccinationsdagen är 27.11. Hälsovårdare Susanna Björklund ger vid behov tilläggsuppgifter fredagar klockan 12-13, tel. 09-8789 1332.


Avgiftsfri vaccination mot pneumokocker för krigsveteraner

Den som har ett finländskt veterantecken och är bosatt i Finland har under år 2018 rätt att få avgiftsfri vaccination mot pneumokocker om vissa medicinska kriterier uppfylls. Initiativet till avgiftsfri vaccination för krigsveteraner kom från en enskild medborgare och social- och hälsovårdsministeriet har ställt sig positivt till saken.

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka olika sjukdomar av vilka en del, som t.ex. lunginflammation och hjärnhinneinflammation, är allvarliga och kräver sjukhusvård. Sådana allvarliga sjukdomstillstånd utgör en risk särskilt för äldre personer. Samtidigt ökar risken för pneumokockinfektion med hög ålder eftersom motståndskraften försvagas.

Gör så här om du vill bli vaccinerad mot pneumokocker:

  • Kontakta först hälsovårdare Susanna Björklund på Grankulla hälsostation för att diskutera om du behöver vaccination. Telefontiden är på fredagar kl. 12–13, tfn 09 8789 1332 (veckorna 42-51)
  •  Den avgiftsfria vaccinationen ges mot uppvisat veterantecken
  • Om du redan tidigare har blivit vaccinerad mot pneumokocker så behöver du inte förnya vaccinationen.