Utdelning av vårdartiklar

Grankulla hälsovårdscentral beställer klienternas avgiftsfria vårdartiklar via HNS Logistikcentral. Produkterna levereras en gång i veckan till hälsovårdscentralen. Urvalet av produkter är brett och bekanta produkter eller motsvarande produkter finns i urvalet.

Avgiftsfria vårdartiklar delas ut på läkarremiss.

Då du beställer, kom ihåg att meddela

  1. beställarens namn
  2. vilken produkt beställes
  3. produktens REF -nummer (finns på produkten)
  4. antalet du vill beställa