Valikko

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården i Grankulla

Vi erbjuder alla förstaårsstuderande möjlighet att fylla i en e-hälsoenkät. Genom att delta i enkäten får du information om din egen hälsa och möjlighet att ta upp frågor du funderar över med hälsovårdaren vid studerandehälsovården. Enkäten genomförs i samarbete med läroinrättningen. Under vårterminen kan andraårsstuderande reservera tid för hälsoundersökning via hälsovårdaren.

Vid akut sjukdom

•    Kontakta hälsocentralen i din hemkommun
•    Om du har lång väg till hemkommunen, kontakta Grankulla hälsostation, tfn 09 8789 1300
•    Utanför tjänstetid sköts jouren av huvudstadsregionens samjour; den närmaste jourenheten är jourpolikliniken vid Jorvs sjukhus. Du kan alltid ringa hälsorådgivningen och fråga om råd, tfn 09 87 10023

Om du har en kronisk sjukdom och behöver gå på kontrollbesök

rekommenderar vi att du i första hand söker dig till din hemkommun; detta för att garantera kontinuitet och smidighet i vården. Vid behov kan du vända dig till hälsovårdaren vid studerandehälsovården för att boka tid för läkarbesök på Grankulla hälsostation. Beställ då på förhand dina tidigare sjukjournaluppgifter från de ställen där du fått vård, och ta med recept eller en lista över dina mediciner. Om du har besökt enheter för specialiserad sjukvård i din tidigare hemkommun i uppföljningssyfte, bör du be den vårdande enheten skicka remiss till motsvarande enhet för specialiserad sjukvård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Mun- och tandvård

De studerande som omfattas av Grankulla stads service inom studerandehälsovården kan oberoende av hemkommun söka sig till kontroll av munhälsan på Grankulla hälsocentral en gång under sin studietid. Vid besöket ska man på begäran uppvisa studieintyg.

Tandvården på hälsocentralen är gratis för personer under 18 år.

När det gäller mental hälsa

rekommenderar vi att du fortsätter med vårdförhållandet i din hemkommun.
Du kan dock också kontakta hälsovårdaren vid studerandehälsovården i ärenden som gäller psykisk hälsa.

Vaccinationerna

sköts i regel på hemkommunens hälsostation. Du kan komma överens om grundvaccinationerna med studerandehälsovårdaren. Observera att vaccinationsprogrammet inför en resa ska påbörjas i god tid (minst 6 mån.) före resan. Läkarintyg mm. för utbytesstudenter sköts i huvudsak på privata sidan.

Andra enheter där du kan få råd och hjälp:


-   Studenternas hälsovårdsstiftelses hälsodatabank: www.yths.fi/sv/halsokunskap_och_forskning/halsodatabanken
•    Tillförlitlig hälsoinformation

- Psykporten för unga
•  Information av HSN om psykisk hälsa för unga, hjälp och anvisningar 

- Centralförbundet för Mental Hälsa
•   rådgivning och stöd av jämlika

- Mielentaide ry
•   riksomfattande konstförening för rehabiliterande inom mentalhälsovården

- Krisjouren för unga
Avgiftsfri och konfidentiell samtalsstöd för 12-29 åriga unga och unga vuxna samt deras familjer

- Nyyti www.nyyti.fi/sv
•    främjar och stöder studerandes hälsa, välbefinnande och livskompetens

Droglänken
•    nyttig information on berusningsmedlen och beroenden

-    Mannerheims Barnskyddsförbunds webb- och telefontjänst, www.mll.fi/nuortennetti/ tfn 116111 (må–fr 14–20, lö–sö 17–20)

-    Verkkoterkkarit bl.a. www.facebook.com/verkkoterkkarit
•    Chattrum för diskussion om hälsa, studier, att bli vuxen mm.

-    Tyttöjen Talo,  www.tyttojentalo.fi, Andra Linjen 3, 2½ vån., 00530 Helsingfors, tfn (09) 824 052 22
•    bl.a. stöd i processen att bli vuxen, i frågor som gäller sexualitet

-    Poikien Talo, www.poikientalo.fi, Kangasalavägen 11, 00550 Helsingfors

-    Församlingen, www.kauniaistenseurakunta.fi, www.grankullasvenskaforsamling.fi

-    Arbets- och näringsbyråns yrkesvalspsykolog, www.mol.fi

-    Polikliniken för könssjukdomar, hud- och allergisjukhuset, Mejlansvägen 2, Helsingfors
tfn 09 471 86220, må–fr kl. 8.00–12.00 
•    Symtomatiska könssjukdomar
•    Vid misstanke utan symtom kontakta studerandehälsovårdaren

-    Väestöliitto,  www.vaestoliitto.fi/nuoret/, tfn 040 1679 005 (må–on 13–15)
•    Frågor som gäller sexualitet

-    Nätpolisen i Helsingfors
•    osakliga kontakter på en webbtjänst, nätmobbning
•    misstanke eller hot om brott

-    Etelänsyli http://etelansyli.fi/sve
•    information om ätstörningar och olika stödformer