Röntgen- och andra specialundersökningar


Röntgen- och ultraljudsundersökningar görs vid HNS-Bilddiagnostiks enheter i Esbo.
För röntgenundersökningar behövs alltid en remiss av en läkare. Hälsocentralläkare och andra läkare inom den offentliga sjuk- och hälsovården kan skriva ut remiss till undersökningar.

Patientanvisningar kan du också avhämta på din egen hälsostation eller någon av röntgenenheterna i Esbo.


Specialundersökningar

Mammografi- och ultraljudsundersökningar (inte kolonröntgen och urografi) som har ordinerats av hälsocentralläkare samt belastnings-EKG görs endast vid HNS-Bilddiagnostiks enhet vid Jorv.