Rehabilitering och fysioterpi

Den fysioterapi- och hjälpmedelsservice samt talterapi som Grankulla stad tillhandahåller syftar till att upprätthålla och förbättra kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt stärka deras egna resurser och hjälpa dem att klara sig självständigt hemma. Verksamheten fokuserar på förebyggande rehabilitering, handledning och rådgivning.

Tidsbeställning
Avgifter
Aktuellt och infoFysioterapi

Med hjälp av fysioterapi stöder man funktionsförmågan, de egna resurserna och individens möjligheter att klara sig på egen hand.
Fysioterapiremiss från Grankulla hälsostation, Jorvs sjukhus eller sjukvårdsdistriktet (HNS) berättigar till fysioterapi vid hälsocentralen.

Fysioterapeuten bedömer terapibehovet med hjälp av en fysioterapeutisk undersökning. Målen för fysioterapin slås fast tillsammans med klienten.

Individuell fysioterapi ca 1–5 gånger. Handledningsbesök med tidsbeställning utan remiss 1–2 gånger.

Akuta rygg-, nack- och axelbesvär

Hälsostationen har direktmottagning inom fysioterapin för patienter med akuta rygg-, nack- eller axelbesvär.
En del patienter hänvisas efter bedömning till fysioterapeut i stället för läkare. Direktmottagningarna bemannas av fysioterapeuter som har fått utbildning specifikt för uppgiften.

Hembesök

Vid behov kan fysioterapi ges hemma hos klienten. Hembesök görs också för bedömning av hjälpmedelsbehovet eller behovet av ändringsarbeten i hemmet.

Fysioterapigrupper

TULE-grupperna

Grupperna är avsedda för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen eller någon sjukdom som försvagar rörelseförmågan. Behovet att delta i gruppterapi bedöms av fysioterapeuten.

KRAFT-grupperna

KRAFT-grupperna är avsedda för äldre personer med dålig kondition.
Till dem kommer man med läkarremiss eller efter bedömning av fysioterapeuten.

Neurologiska grupper

De neurologiska grupperna är avsedda för personer med neurologiska sjukdomar.

      Tider för fri träning i fyioterapins träningssal

      • måndag, tisdag och torsdag kl. 11.00–13.00, onsdag kl. 8.15–9.45
      • tiderna för fri träning är avsedda för terapeutisk träning.