Valikko

Fysioterapitjänster

Grankulla stad erbjuder fysioterapitjänster åt Grankullabor i alla åldrar. Med hjälp av fysioterapi stöder man funktionsförmågan, de egna resurserna och individens möjligheter att klara sig på egen hand.

Individuell fysioterapi

Fysioterapiremiss från Grankulla hälsostation, Jorvs sjukhus eller sjukvårdsdistriktet (HNS) berättigar till fysioterapi vid hälsocentralen. Fysioterapeuten bedömer terapibehovet med hjälp av en fysioterapeutisk undersökning. Målen för fysioterapin slås fast tillsammans med klienten.
Individuell fysioterapi ca 1–5 gånger.

Handledningsbesök med tidsbeställning utan remiss 1–2 gånger.

Anvisningar för egenvård

Selkäkanava

Rehabiliteringshuset

Hembesök

Vid behov kan fysioterapi ges hemma hos klienten.
Hemrehabilitering förutsätter läkarremiss.

Hembesök görs också för bedömning av hjälpmedelsbehovet eller behovet av ändringsarbeten i hemmet.

Gruppverksamhet 

Fysioterapigrupperna är avsedda för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen eller någon sjukdom som försvagar rörelseförmågan. Behovet att delta i gruppterapi bedöms av fysioterapeuten.

KRAFT-grupperna är avsedda för äldre personer med dålig kondition.
Till dem kommer man med läkarremiss eller efter bedömning av fysioterapeuten.

Fysioterapiavgifter

 • Individuell fysioterapi (över 18 år) 11,50 €/gång
 • Fri träning i träningssal 2 €/gång (gratis för personer som fyllt 75, frontveteraner, personer med neurologisk eller annan sjukdom som försvagar funktionsförmågan).
 • Fakturering för handledda grupper inom fysioterapin:
 • 1–3 x 11,50 euro
 • 4–6 x 23 euro
 • 7 x eller fler = 34,50 euro

   Tider för fri träning fr.o.m. 22.8.2017

   - Tiderna för fri träning är avsedda för terapeutisk träning. De som är i god kondition hänvisas till idrottsbyråns gymträningspass på MOVE.
   - Förfrågningar tfn 09 5056381 kl. 12–13 (fysioterapin).
   - Kom ihåg att anteckna din träningsdag på blanketten i mappen.

   Fysioterapin träningssal på hälsocentralen
   Gemensamma träningstider för personer över och under 75 år
   Måndag, tisdag och torsdag kl. 11–13, onsdag kl. 8.15–9.45


   Hjälpmedelsservice


   Hjälpmedel lånas ut i anslutning till fysioterapin.