Valikko

Ergoterapi

Ergoterapi är en form av rehabilitering som utvecklar de praktiska färdigheter människor behöver i sitt toimintaterapeuttidagliga liv. Ergoterapin ger stöd i att klara av dagliga sysslor då man har problem p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller åldrande. Ergoterapi ges i samråd med klienterna och deras närmaste.

För ergoterapeutens mottagning krävs läkarremiss eller hänvisning av annan yrkespersonal inom hälsovården. Tjänsterna är avsedda för klienter i alla åldrar. Man kan också ringa ergoterapeuten må–fr kl. 12–13.