Valikko

Mun- och tandvård

Tandläkare i arbete

Vår verksamhetsplan är att producera högklassiga mun-  och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Vi arbetar både med preventiv tandvård och bastandvård.

Specialtandvården arrangeras i (PKS-SEHYK) samarbete med huvudstadsregionens specialmunhälsovårdsenhet.

•    Tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 5056 379
•    Jouren utanför tjänstetid på Haartmanska sjukhuset som förut

Tandläkarjour

Vardagar

Grankullas hälsocentral tandklinik

Vård av förstahjälpnatur åt alla grankullabor, må- fr  
- tidsbeställning, på förmiddagen tfn 09 5056 379

Vardagskvällar, lö-sö och helgdagasjour

i Haartmans sjukhus, Mejlans.
kontakt per telefon på förhand innan man kommer till jouren:
- vard. kl. 14-21 , lö-sö och helgdagar kl. 8-21  tfn 09 310 49999

Jourens webbplats >

Nattjour för mun- och tandvård

Tölö sjukhus har nattjour för mun- och tandvård kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors).

Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till jourmottagningen för behandling följande dag efter kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska kriterier för brådskande vård. Patienten bör ringa till Tölö olycksfallsstation om behovet av vård, tfn 040 621 5699.

Ändringar i tandröntgen

Pantomo Oy och Mehiläinen Oy går samman 2.1.2018

Pantomos tjänster inom oral radiologi, bl.a. bilddiagnostik och utlåtanden, överförs i sin helhet till Mehiläinen. Pantomo håller julledigt fr.o.m. 22.12.2017, och efter det fortsätter verksamheten fr.o.m. 2.1.2018 vid Mehiläinen Forum i Helsingfors centrum (köpcentret Forum).

Bilddiagnostik fr.o.m. 2.1.2018

Panoramaröntgen utan tidsbokning:

Hammas Mehiläinen Forum

Mannerheimvägen 20 B, 5 vån.

Öppet må och on 11–19, ti och to 9–17, fr 8–13


Tomografiundersökningar och lateralröntgen med förhandsbokad tid:

Mehiläinen läkarstation Forum

Mannerheimvägen 20 B, 4 vån.

Tfn. 010 414 6205

Fax. 010 414 6233

För mer information ring tandvårdens tidsbokning, tfn 09 5056379.


Så hittar du till Forum: du kan ta dig till Hammas Mehiläinen Forum med antingen tåg eller buss. Om du tar bilen ligger Forums och Eliels parkeringshallar nära till hands (avgiftsbelagd parkering). Ingång via Forums glashörn med hiss.