Laboratoriet (HUSLAB)


HUSLABs klienter kan oberoende av kommungränser (och oberoende av var remissen är gjord) välja det provtagningsställe som passar bäst bland över 70 laboratorier i Nyland.

De provbeställningar som finns i laboratoriernas datasystem syns på alla HUSLABs verksamhetsställen och provresultaten förmedlas till den enhet som beställt undersökningen.

Öppethållningstiderna kan variera mellan olika verksamhetsställen. Alla undersökningar eller prov kan inte utföras eller tas vid varje laboratorium. Endel laboratorier är öppna också kvällstid och vissa kan man besöka med privatläkarremiss.

En lista över HUSLABs digra provtagningsnätverk samt tilläggsinformation om våra tjänster finns på internet på adressen www.hus.fi/laboratoriot.

Laboratorietjänster i Grankulla

Vänligen beakta att HUSLAB-enheten i Grankulla gör undersökningar (laboratorie- och EKG- samt spirometriundersökningar) endast på remiss av läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården eller av hälsostationens sjukskötare (t.ex. hälsoundersökningar).

Om du har fått remiss av en privatläkare, kan du söka dig till laboratoriet på hälsostationen i Hagalund eller Iso Omena. Undersökningarna är avgiftsbelagda, men prisnivån är lägre än på privata laboratorier.

Svaren får du alltid på det sätt som du kommit överens om med din läkare, t.ex. per telefon eller vi tjänsten Mina Kanta-sidor. På detta sätt säkerställer vi patientsäkerheten också i undantagssituationer.