Valikko

Vårdpersonalens mottagning

Sjukskötarna och hälsovårdarna tar emot klienter genom tidsbeställning (återupprigningstjänst)

I brådskande ärenden ring kl. 8-15.30, tfn 09 8789 1350
Icke brådskande tidsbeställning kl. 8-15.30, tfn 09 8789 1300

När du ringer tidsbokningsnumret sparas ditt nummer i en automat. Du blir uppringd högst tre gånger av en sjukskötare som bedömer ditt vårdbehov.

Tidsbeställningen till läkarna sköts via denna nummer.

I brådskande fall kan man komma till skötarens mottagning utan tidsbokning och då vårdas patienterna i angelägenhetsordning.


Sjukskötarnas handlednings-, rådgivnings- och telefonservice

På basis av kundrespons samt i och med att e-tjänsterna utvidgas vill vi göra servicen på hälsostationen smidigare genom att ta i bruk en lättillgänglig sjukskötarservice som telefontjänst samt en rådgivningstjänst som stöd för e-tjänsterna. 

Sjukskötarnas telefonservice


Om du behöver vårdanvisningar, vill höra svaren på t.ex. rutinartade kontrollundersökningar vid laboratorium eller diskutera praktiska frågor som gäller din vård på hälsostationen, kan du ringa upp en sjukskötare direkt tis–tor kl. 14.30–15.00 på numret 050 411 9134. Under belastningstoppar kan du boka en samtalstid via återuppringningsservicen mån–fre kl. 12–15, tfn 09 8789 1300.

Expertsjukskötarens handlednings- och rådgivningsservice som stöd för e-tjänsterna


•    Behöver du hjälp eller praktiska råd för att ta i bruk e-tjänster inom hälsovården?
•    Vet du hur servicen Mina kanta-sidor fungerar och hur du kan skicka en elektronisk begäran om receptförnyelse till hälsostationen?
•    Kan du utföra en elektronisk hälsokontroll på dig själv?
•    Vet du vilka former av elektronisk coaching för främjande av hälsa och välbefinnande Lääkäriseura Duodecim erbjuder och hur de används?

Du får handledning och rådgivning per telefon mån, ons och fre kl. 8.30–9.30, tfn 050 411 6058.
Vid behov kan du komma överens om en mottagningstid för praktisk handledning i att använda e-tjänsterna.

Övriga telefonservicetider 

•    Mottagningens hälsovårdartjänst: Hv Susanna Björklund, tors. kl. 12-13 (vaccineringar, resenärer) och Jennie Hummelstedt, tis. kl. 10–11, tfn 09 8789 1332 (vaccinering, resenärer, hälsogranskning för egenvårdare). Hälsogranskning för långidsarbetslösa, ti kl. 14–15, tfn. 040 584 8086.
•    Hjärtskötarens mottagning i Villa Apollo, telefontider och tidsbokning mån kl. 8–10 och tors kl. 9-10, tfn 050 411 5496
•    Åtgärdsskötaren, t.ex. sårvård, injektioner, öronspolning och borttagning av stygn, tidsbeställning via återuppringningstjänsten mån–fre kl. 12–15, tfn 09 8789 1300
•    Telefonrådgivning för Marevan-kunder samt INR-värden mån-fre kl. 8.3010 och mån–tor kl. 14–15, tfn 050 411 6058
•    Psykiatriska sjukskötaren, tfn 050 411 8644
•    Diabetes- och astmaskötare Ilse Ekberg: telefontid tis. kl. 10-11, puh. 050 411 5892, övriga tider tidsbokning via hälsostationens återuppringningstjänst 09 8789 1300.
•    Diabetesskötare Titta Korppinen: bokning av telefontid varannan torsdag, udda veckor, kl. 12–13 via tidsbokningen på webben eller återuppringningstjänsten, tfn. 09 8789 1300. Mottagning varannan torsdag, på udda veckor, på hälsovårdscentralen.