Valikko

Salmonellaintyg för en anställd som utför riskarbete

Om din studieplats eller arbetsplats kräver intyg för att förebygga smittspridning (salmonellaintyg) ska du i första hand kontakta studerandehälsovården eller din företagshälsovård. Vid behov intervjuar en hälsovårdare (sjukvårdare) på hälsocentralen dig och skriver sedan intyg eller hänvisar dig till laboratorieprov. Beställ telefontid via Grankulla hälsocentrals rådgivningsnummer, tfn 09 8789 1300.

Om du under anställningsförhållandet drabbas av diarré med feber eller symtom på en magsjukdom efter en utlandsresa, eller om någon i din familj konstateras ha en salmonellainfektion, kontakta hälsostationens mottagning, tfn 09-87891350.

Om du behöver salmonellaintyg för PRAO, ska du i första hand kontakta din skolhälsovårdare, som skriver ett intyg åt dig.