Valikko

Mammografi och screening för livmoderhalscancer


Mammografi utförs på alla Grankullakvinnor i åldern 50–69 år med två års mellanrum. Undersökningarna utförs på kvinnor i screeningåldern alltid under jämna år, dvs. 2016, 2018, 2020 osv. En personlig kallelse skickas hem ca två veckor före undersökningen. Om den föreslagna tiden inte passar, kan du byta ut den på nätet eller per telefon enligt anvisningen i kallelsen.

Undersökningarna görs i första hand på Terveystalo Kamppi (Jakobsgatan 3, 00100 Helsingfors). Man kan också i stället för enheten i Kampen välja Terveystalo Tikkurila (Banvägen 11 A, 7 vån., 01300 Vanda) eller Terveystalo Kirkkonummi (Saloviusvägen 3, 02400 Kyrkslätt). Postningen av kallelser inleddes på våren 2017, och alla de som hör till de aktuella åldersgrupperna får sin kallelse under året. Om du ännu inte har fått kallelse i början av december 2018, kontakta din hälsostation.

Obs! Om du har bytt hemkommun under 2017 och hör till dem som ska screenas, kontakta din egen hälsostation för att försäkra dig om att bli kallad i tid. Om du har flyttat till Grankulla, kan du alternativt kontakta Terveystalo direkt, tfn 045 7734 9973.

Screening för livmoderhalscancer (papa-prov) utförs varje år på kvinnor på 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år, oftast på hösten. En personlig kallelse med information om tidsbeställning skickas hem. Papa-proven tas vid HUSLAB:s enheter i huvudstadsregionen.