Valikko

Grankulla laboratorium (HUSLAB)


Laboratoriet betjänar både enligt kö princip och tidsbeställning. Man kan beställa tid för blodprover ons-fre förmiddagar.

Alla undersökningar som kräver tidsbeställning ( socker belast-ning,papascreening,blodprov etc.) reserveras  på adressen 
www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon på HUSLABs servicenummer 09 471 86800 må – fre kl 7.30 – 15.30.

På servicenummer 09 471 86800 kan man få information om laboratoriernas öppethållnings tider samt be om tilläggsinformation om laboratorieundersökningar och hur man förbereder sig för dem. Laboratoriesvar ges inte på detta nummer, utan på den egna vårdinstansen av vårdande läkare/skötare.

HUSLABs klienter kan oberoende av kommungränser (och oberoende av var remissen är gjord) välja det provtagningsställe som passar bäst bland över 70 laboratorier i Nyland. De provbeställningar som finns i laboratoriernas datasystem syns på alla HUSLABs verksamhetsställen och provresultaten förmedlas till den enhet som beställt undersökningen. Öppethållningstiderna kan variera mellan olika verksamhetsställen. Alla undersökningar eller prov kan inte utföras eller tas vid varje laboratorium. Endel laboratorier är öppna också kvällstid och vissa kan man besöka med privatläkarremiss.

En lista över HUSLABs digra provtagningsnätverk samt tilläggsinformation om våra tjänster finns på internet på adressen www.hus.fi/laboratoriot.

Tilläggsinformation:

avdelningsskötare Kaija Broberg t. 050 551 7678 (fi)
avdelningsskötare Harriet Baarman t. 050 428 8088 ( sve )
processchef Annemari Kuusisto 040 646 4433

Patientanvisningar (HUSLAB)


Tillfälliga störningar i aktiveringen av långtidsremisser för INR-uppföljning

Det förekommer tillfälliga störningar i aktiveringen av långtidsremisser för INR-uppföljning, och saken utreds som bäst i samarbete med systemleverantörerna. Laboratoriet och hälsocentralens mottagning betjänar sina INR-klienter så smidigt som möjligt trots störningen med målet att undvika köbildning. Klienter som redan är registrerade i sms-tjänsten för INR-uppföljning kan vid behov kontrollera att deras remiss gäller genom att ringa expertsjukskötaren Raili Myllärinen, tfn 050 305 5378.

Vi beklagar det besvär detta kan orsaka och vi lägger upp information på vår webbplats så snart tjänsten fås att fungera igen.

Mer information: Raili Myllärinen, tfn 050 305 5378.