Valikko

Läkarjour

Den primära vårdplatsen för vuxna och barn i Grankulla, också vid sjukdomar och olycksfall som kräver akut vård, är den egna hälsocentralen.

Läkarjour med tidsbeställning

En skötare bedömer alltid först vårdbehovet antingen per telefon eller på ort och ställe och behandlar patienten endera själv genom att rådgöra med en läkare eller hänvisar patienten till läkarmottagningen.
- Patienter som lider av förkylning eller halsont vårdas i regel av en skötare.
- Skötarna skriver intyg till arbetsgivaren för 1-5 dagars sjukledigheter.

Patienter som behöver akut eller brådskande vård sköts utan tidsbokning.

Jour under kvällar, nätter och veckoslut:

Hälsocentralsjouren på Jorv sjukhus 09 4718 3300

Åbovägen 150, Esbo
- vardagar kl. 16.00-08.00
- veckoslut och helger dygnet runt
- telefon

Jouravgiften är 32,70 euro.