Valikko

Avgifter

För de tre första besöken under kalenderåret debiteras 20,60 euro/besök hos läkare. För de därpå följande besöken debiteras inte längre. Besöksavgift debiteras inte heller för personer under 18 år eller för frontveteraner.

En räkning postas automatiskt hem. Den kan alternativt även fås på läkarmottagningen i samband med besöket. Kort- eller kontantbetalning gäller inte längre på hälsocentralen.

Av 15 år fyllda personer som utan godtagbar orsak underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid tas ut 50,80 euro.

Alla kundavgifter finns i bifogade dokument:
Klientavgifter för social- och hälsovården 2018 (pdf) (516.4 KB)