Valikko

Astma-, allergi och hyposensibiliserings vård

Grankulla kommer stegvis att upphöra med hyposensibiliseringsvården för allergiker under 2016. Upprätthållande vård för hyposensibilisering som har inletts inom den specialiserade sjukvården och fortsatts på hälsocentralen i Grankulla kommer i fortsättningen att ges på Hagalunds hälsostation i Esbo. Hyposensibiliseringsvård kan ges åt björk-, gråbo- och timotejallergiker som har allergisk snuva/ögonsymptom eller astma.

Bedömningen av behovet av vården görs inom den specialiserade sjukvården (Hud- och allergisjukhuset eller Jorvs sjukhus) och vården inleds också där. För detta behövs remiss av hälsocentralläkaren. Vården fortsätter sedan på hälsocentralen när den övergår i upprätthållande vård. De patienter som tidigare har fått sin upprätthållande vård i Grankulla och som nu flyttar till Hagalund får ett sammandrag av vården hittills från hälsocentralen. Det är viktigt att ta med sammandraget till det första besöket i Hagalund.

Pollenhyposensibiliseringen räcker i allmänhet tre år. Årskontrollen av astmapatienter och slutkontrollen av hyposensibiliseringar görs inom den specialiserade sjukvården.

Hyposensibiliseringsmottagning på Hagalunds hälsostation (3:e vån.) utan tidsbokning

tisdagar kl. 8–10
torsdagar kl. 14–16

En skötare svarar också på telefonsamtal om hyposensibilisering under dessa tider

tfn 09 8163 8850

Under andra tider kan du lämna ett telefonmeddelande till patientbyrån
tfn 09 8163 8900 (kl. 8–15)

15.6.2016 Pia Höglund, ledande överläkare