Valikko

Företagshälsovård

De företagshälsovårdstjänster som hälsovårdscentralerna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och vanda erbjudit överfördes 1.4.2009 till affärsverket Företagshälsan i Vanda, som ägs av Vanda stad.
Kontaktinformation (på finska)

Affärsverket Företagshälsan i Vanda ingår avtal med företag om ordnande av företagshälsovårdstjänster.
Den enhet som ligger närmast Grankulla är:

Esbo, Hagalunds enhet
Flitarvägen 2, 4:e vån., Esbo 10
050 314 5557
yritystyoterveys(at)vantaa.fi

Tjänsterna omfattar lagstadgad, förebyggande företagshälsovård och även sjukvård på allmänläkarnivå som hänför sig till företagshälsovården, om företaget så önskar.
Tillsammans med varje företag görs upp en lagstadgad, förebyggande verksamhetsplan för företagshälsovården. Den omfattar arbetsplatsutredningar, rådgivnings- och handledningstjänster, planering av färdigheter för första hjälpen, hälsoundersökningar, åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan och uppföljning av arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga. Den verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan inkluderar bedömningar av arbetsförmågan, rehabiliteringsplaner, samarbete i arbetet, och genomförande av tidigt stöd och vårdhänvisningsmodeller för arbetstagare med missbruksproblem i samråd med företaget. Företagen betalar för företagshälsovårdstjänsterna de avgifter som direktionen för affärsverket Företagshälsan i Vanda fastställt. FPA ersätter 50 - 60 % av avgifterna upp till det maximibelopp som FPA årligen fastställt.