Företagshälsovård


Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda har sammanslagit sin företagshälsovård till affärsverket Vantaan Työterveys som ägs av Vanda stad.

Vantaan Työterveys ingår avtal med företagen om företagshälsovårdstjänster. Tjänsterna omfattar den lagstadgade företagshälsovården samt läkartjänster på allmän nivå, ifall företaget så önskar.

Verksamhetsplanen för den lagstadgade företagshälsovården görs upp individuellt med företaget. Den innehåller företagsutredningar, rådgivningstjänster, en plan för första hjälpen, hälsokontroller, funktioner för att upprätthålla arbetsförmågan och uppföljning av sjukdomsfall. I verksamheten för att upprätthålla arbetsförmågan ingår samarbete med företaget kring bedömningar av arbetsförmågan, rehabiliteringsplaner, arbetssamarbete, samt tidigt uppmärksammande och vårdhänvisning av personer med missbruksproblem.
Företagen betalar av Vantaan Työterveys direktion godkända avgifter för företagshälsovårdens tjänster. FPA ersätter 50–60 procent av dessa avgifter enligt det maximala beloppet som årligen bestämts.