Diabetesrådgivning

Diabetesskötarna ger råd och handledning i frågor som gäller diabetes.
Diabetesskötarens mottagning är vid hälsovårdscentralen och den är riktad till personer med typ 2-diabetes och fullvuxna typ 1-diabetiker. För tidsbeställning ring under diabetesskötarnas telefontider eller ring numret 09 8789 1300 (hälsostationens återuppringningstjänst) och diabetesskötaren ringer dig tillbaka.

Personer med förhöjd risk att insjukna i typ 2-diabetes kan delta i diabetesgrupper (”ENSITIETO”). Vänd dig till diabetesskötaren för att höra när grupperna börjar. Vårdartiklar för diabetes kan beställas per telefon eller e-post. Beställningen ska göras en vecka före avhämtning.