Astma- och hyposensibiliseringsvård

Upprätthållande vård för hyposensibilisering som har inletts inom den specialiserade sjukvården och fortsatts på hälsocentralen i Grankulla ges på Hagalunds hälsostation i Esbo. Hyposensibiliseringsvård kan ges åt björk-, gråbo- och timotejallergiker som har allergisk snuva/ögonsymptom eller astma.

Bedömningen av behovet av vården görs inom den specialiserade sjukvården (Hud- och allergisjukhuset eller Jorvs sjukhus) och vården inleds också där. För detta behövs remiss av hälsocentralläkaren.