Mina Kanta-sidor

- en port till dina hälsouppgifter och elektroniska recept!

Receptuppgifterna i säkert förvar

I den nationella e-tjänsten Mina Kanta-sidor hittar du uppgifter om dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. Därtill kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept.

Elektroniska recept och läkemedelsinköp syns på Mina kanta-sidorna 2,5 år efter att receptet skrivits ut. Recept som ordinerats per papper, telefon eller fax syns inte i tjänsten, eftersom de inte lagras i Receptcentret.

Elektroniska recept kan också förnyas via MinaKanta –tjänsten. Recept som skrivits av privatläkare kan dock inte förnyas på hälsostationen.<0}

Du får också själv tillgång till dina hälsouppgifter 

På MinaKanta-sidorna hittar du också dina egna hälsouppgifter och patientjournaler. Vårduppgifterna syns i regel på MinaKanta-sidorna redan följande dag. I Grankulla har vårduppgifter lagrats på MinaKanta-sidorna från juni 2015. Patientuppgifter från tiden före det finns inte på Minakanta-sidorna. Om du ger ditt samtycke kan uppgifterna användas inom hälso- och sjukvården också på andra håll i landet.

Laboratorie- och röntgenresultat

Resultaten för laboratorieprov har varit tillgängliga via e-tjänsten Mina kanta-sidor från juni 2017. Registreringen av röntgenresultaten i patientdataarkivet pågår ännu, och enligt uppskattning kommer de att finnas på Mina Kanta-sidorna på hösten 2017.