Hälsoundersökning och hälsocoaching på webben   

Hälsocoaching på webben ger dig vitalitet och fler levnadsår! Svara på frågor om dina levnadsvanor och din hälsa, så får du en rapport med en uppskattning om hur länge du kommer att leva och om vilka dina hälsorisker är. Efter det kan du börja vägen mot ett mer energiskt liv.

Våra levnadsvanor påverkar vår hälsa, men det gör också våra människorelationer och en positiv attityd till livet.

Hur många friska levnadsår har du framför dig?

Svara först på frågor (klicka på bannern) om din hälsa på webben och ta sedan i bruk hälsocoachingen:
 1. Svara på frågorna om dina levnadsvanor och din hälsa.
 2. Du får en rapport med en uppskattning om hur länge du kommer att leva och om vilka dina hälsorisker är. Du får också information om hur dina levnadsår kan påverkas om du ändrar dina vanor.
 3. Fatta ett beslut om att ändra dina levnadsvanor och ta del av hälsocoachingen.
 4. Coachen på webben sporrar dig och ger dig handledning per e-post på din väg till ett mer energiskt liv.

Coachingen på webben:

 • ett lyckligt liv
 • ett bättre parförhållande
 • kost
 • sömn
 • viktkontroll
 • motion
 • ett måttligt alkoholbruk
 • sluta röka
Ställ upp mål och följ med hur du utvecklas! Om någonting i resultaten oroar dig kan du kontakta din hälsostation eller personalhälsovården.

Hälsoundersökningen och hälsocoachingen grundar sig på de nyaste forskningsresultaten. För innehållet står Finska Läkarföreningen Duodecim.

Begränsning av ansvar: Duodecims hälsocoaching kan inte förutse om du kommer att insjukna i en viss sjukdom. Programmet visar en uppskattning om hur sannolikt det är att du insjuknar, med utgångspunkt i den bästa forskningen. Du kan inte använda programmet för att konstatera om du har en sjukdom. Programmets råd stöder hälsan, men din hälsa beror också på andra faktorer. Om du är orolig över din hälsa, diskutera med en läkare.