Egenvård vid kronisk sjukdom

Vid vård av kroniska sjukdomar som kräver uppföljning (t.ex. astma, diabetes, kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom) är målet att uppnå en god vårdbalans. I dessa sjukdomar har din egen aktivitet i vården av sjukdomen en central betydelse.

Vad är egenvård?

Egenvård är individuell. I daglig egenvård ingår bl.a. att äta sunt, röra på sig tillräckligt, låta bli att röka, använda alkohol med måtta eller inte alls och att vårda den psykiska hälsan. I egenvård ingår också läkemedelsbehandling
av sjukdom och självständig uppföljning av hälsotillståndet, till exempel viktkontroll.


Det lönar sig med egenvård. En aktiv egenvård kan förhindra uppkomsten av långtidssjukdomar och sjukdomar associerade med dessa. Egenvård är också ett sätt att upprätthålla en god balans i behandlingen.

Vård på hälsostation av sjukdom som kräver uppföljning

För att påbörja vården beställer du tid för förstagångsbesök hos sjukskötare på din egen hälsovårdscentral. Där kartlägger ni tillsammans behovet av fortsatt vård, vägledning och rådgivning samt kommer överens om målsättningen för egenvården.  Det görs regelbundet en bedömning av hur egenvården avlöper bl.a. genom . Fyll i blanketten och ta den med dig till sjukskötarmottagningen.

Årligt besök

Helhetssituationen för den uppföljningskrävande sjukdomen bedöms på basis av det individuella behovet med 1-2 års mellanrum på både sjukskötar- och läkarmottagningen. Det är praktiskt att boka tid hos sjukskötaren omkring din egen födelsedag. I samband med tidsbeställningen får du en egenvårdsblankett, medicinlista och en remiss till laboratoriet dit du går för provtagning innan du går till sjukskötarmottagningen. Tillsammans med sjukskötaren bokar du tid för ditt årliga besök hos läkaren. Om du vill kan du alltid ta med dig en familjemedlem eller annan närstående till mottagningen.

Egenvårdspunkt

På hälsocentralen finns en egenvårdspunkt. Där kan du själv t.ex. mäta blodtryck, vikt och midjemått. Dessutom finns det information om kroniska sjukdomar och om hur man främjar hälsa och välmående.

Grupprådgivning

På hälsocentralen finns gruppverksamhet för information om kroniska sjukdomar och stöd för egenvård av sjukdomar.


Se också:
Astma-, allergi och hyposensibiliseringsvård

Diabetesrådgivning

Hjärtskötare

Blanketter

Egenvårdsblankett

Läkemedelsförteckning