Egenvård


Egenvård är att dagligen vara mån om sin hälsa. Till egenvård hör bl.a. hälsosam kost, tillräcklig motion, rökfrihet, ingen eller måttlig användning av alkohol och omsorg om den psykiska hälsan. I egenvården ingår läkemedelsbehandling av sjukdomar och självständig uppföljning av hälsotillståndet, t.ex. viktkontroll. Med aktiv egenvård kan man hindra långtidssjukdomar och till dem associerade sjukdomar samt upprätthålla en bra vårdbalans av sjukdomen.

Egenvård vid kronisk sjukdom >

eHälsogranskning och -coaching>

Mina Kanta-sidor >

Egenvårdspunkt


Hälsocentralens egenvårdspunkt är avsedd som stöd för egenvården. Där kan man mäta bl.a. blodtryck. Dessutom finns där information om kroniska sjukdomar och om att främja hälsa och välmående. Egenvårdspunkten är öppen för alla. Du kan följa  med och bedöma ditt hälsotillstånd när det passar dig bäst.

Varför är det klokt att besöka egenvårdspunkten?

• Det är bra att mäta midjemåttet. Övervikt som ligger kring midjan innebär förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, eftersom fettet kring midjan lägger sig kring inälvorna.
• Det är viktigt att följa blodtrycket. Förhöjt blodtryck ger inte alltid symtom, men är en riskfaktor för artärsjukdom.

Ta ansvar för ditt eget välmående – du vinner på det!

Kartlägg ditt hälsotillstånd!

Egenvårdspunkten erbjuder mångsidiga möjligheter att testa och mäta hälsotillståndet.
Där kan du
• mäta midjemåttet
• mäta blodtrycket med en automatisk mätare
• väga dig

Lättillgänglig hälsoinformation!

Tillförlitlig och aktuell information i broschyren:
• Alkohol och tobak
• Astma
• Motion
• Psykiskt välbefinnande
• Viktkontroll
• Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes