Egenvård vid kronisk sjukdom


Du är själv den bästa experten på dina sjukdomar. På webbsidan om egenvård vid kroniska sjukdomar hittar du information om saker som gäller vård, hälsa och välbefinnande. Egenvård kräver engagemang och långsiktigt tänkande. Egenvården handlar också om att ta hand om sig själv och på det viset förebygga och behandla sjukdomar.

Det här tillvägagångssättet gäller följande sjukdomar: diabetes, astma, hjärt- och kärlsjukdomar samt förhöjt blodtryck.

Vad är egenvård?

Egenvård innebär att man dagligen sköter om sin hälsa. Till egenvård hör bl.a. hälsosam kost, tillräcklig motion, rökfrihet, inget eller måttligt alkoholbruk samt omsorg om den psykiska hälsan. I egenvården ingår också läkemedelsbehandling av sjukdomar och självständig uppföljning av hälsotillståndet. Målen för egenvården och uppfyllelsen av dem bedöms regelbundet med hjälp av bl.a. egenvårdsblanketten, som du får från hälsocentralen.

På hälsocentralen finns en egenvårdspunkt där du kan t.ex. mäta blodtrycket, väga dig och ta midjemåttet.

Årligt besök

Helhetsläget i fråga om sjukdomen bedöms enligt individuellt behov med 1–2 års mellanrum på både sjukskötar- och läkarmottagningen. Det är praktiskt att boka tid hos sjukskötaren omkring din egen födelsedag I samband med tidsbeställningen får du en egenvårdsblankett och medicinlista samt remiss till laboratoriet, som du ska besöka för provtagning innan du går till sjukskötarmottagningen. Med sjukskötaren får du komma överens om ditt årliga besök hos läkaren. Om du vill kan du ta med dig en familjemedlem eller någon annan närstående till mottagningen.

Övriga besök hos sjukskötare eller läkare sker enligt överenskommelse. För dem som skrivits ut från sjukhus reserveras ett besök på läkarmottagningen enligt den plan som ingår i sjukhusets epikris.

Grupprådgivning

I behandlingen av sjukdomar ingår ofta grupprådgivning. I grupperna ges närmare information om kroniska sjukdomar och hur man kan förebygga dem samt stöd för egenvård. Diabetesskötarna och hjärtskötarna ger aktuell information om grupperna.

Övrigt

Behandling av astma

Vi rekommenderar att du skaffar dig en egen PEF-mätare, för den är nödvändig vid egenvård och för långsiktig uppföljning av PEF-värdena.


Blodtrycksuppföljning

Enligt anvisningar från hälsovårdspersonalen. 


Behandling av diabetes

1. Du får vårdartiklar från din egen hälsocentral för högst tre månader åt gången. Kom ihåg att beställa en ny sats senast en vecka innan den gamla tar slut.
2. Ögonbottenfotografering utförs enligt individuellt behov. Du får remiss till undersökningen av läkaren.
3. Behovet av fotvård och handledning av fotvårdare avgörs individuellt på mottagningen.

Diabetesrådgivning