Ta hand om dig själv – friskvård samt egenvård av kroniska sjukdomar

Egenvård handlar om att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Genom att engagera dig i egenvård kan du minska din risk att insjukna i en del kroniska sjukdomar såsom diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Om en sjukdom redan har konstaterats, kan man genom egenvård minska funktionsbegränsningar till följd av associerade åkommor och förlänga livstiden. Till egenvård hör bl.a.

•    hälsosam kost och lämplig motion
•    viktkontroll
•    tillräcklig sömn
•    rökfrihet
•    omsorg om den psykiska hälsan

Aktiv och långsiktig egenvård främjar vid sidan av läkemedelsbehandling välbefinnandet och en god balans i vården. På dessa webbportaler hittar du en hel del information till hjälp i egenvården samt uppföljningsblanketter och nätkurser i egenvård. Du har också tillgång till risktester för att kunna bedöma dina risker för att insjukna, och du får stöd för ändringar i din livsstil.

Nättjänster ger skräddarsydd information och stöd för egenvård vid kroniska sjukdomar

eOmahoitokirjasto (bara på finska) och Hälsobyn erbjuder lättfattlig information om sjukdomar, symtom och friskvård samt identifiering och behandling av riskfaktorer som kan hota hälsan. Fokus ligger på patientens egen roll och aktivitet.

Hälsobyn består av virtuella ”hus” som byggts kring olika livssituationer, och där finns också rikligt med kamratstöd och berättelser om människor i olika livssituationer. Tjänsterna har utvecklats av experter i samarbete med patienter.

Du får tillgång till praktiska råd, nätkurser och uppföljningsblanketter för observation av din egenvård och ditt hälsotillstånd och som stöd vid livsstilsförändringar. I husen i Hälsobyn installeras också olika applikationer, mobilteknologi samt inlärningsspel som hjälper kunderna med uppföljningen och egenvården.

Det finns elektroniska stödinstrument för bl.a. dem som lider av allergier, astma, diabetes, förmaksflimmer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), förhöjt blodtryck, depression, demenssjukdomar, alkohol- och drogmissbruk eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Gör så här:

Vårdplan

När du har bokat tid till sjukskötarmottagningen, fyll först i egenvårdsblanketten självständigt. Med hjälp av blanketten kan du fundera över behandlingen av din sjukdom, vad som går att ändra på och hurdant stöd du önskar från hälsovården.

Förutom blanketten ta med dina recept eller en lista över dina mediciner samt anteckningar över din egenuppföljning till mottagningen.

Egenvårdsblankett (Potku 2) (PDF)

Din vårdplan samt dina laboratorieresultat och recept ser du också på tjänsten Mina Kanta-sidor: www.kanta.fi. Om du läser dina undersökningsresultat på Kanta, får personalen på hälsostationen mer tid att betjäna dig effektivt i dina övriga ärenden.


Nättjänster

  

Kanta

 terveyskylä_sv
 
             
Duodecims egenvårdstjänst upprätthålls endast på finska
 
neuvokasperhe.fi (på svenska)
 
 
Duodecim terveystarkastus_sv

Finns enbart på finska


 
terveyskirjasto
Tandvård och munhälsa
Finns enbart på finska
 
 
 terveyskirjasto
Finns enbart på finska