Valikko

Patientdataarkivet i bruk -  kontrollera dina egna uppgifter på webben


I Grankulla har från och med juni 2015 lagrats uppgifter om patienternas vård och behandling i  Patientdataarkivet. När dina uppgifter har lagrats i Patientdataarkivet, som hör till Kanta-tjänsterna, kan du själv gå in på webben och titta på dina egna uppgifter. Om du ger ditt samtycke kan uppgifterna användas inom hälso- och sjukvården också på andra håll i landet.

Patientsäkerheten ökar när vårduppgifterna är uppdaterade och kan användas gemensamt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i hela landet. Kvaliteten på vården förbättras när det finns mer information att tillgå och när det är möjligt att utnyttja informationen vid alla vårdenheter där patienten får vård. På så sätt kan man utnyttja tidigare undersökningsresultat och undvika onödiga vårdåtgärder.

Kontrollera dina egna uppgifter

I e-tjänsten Mina Kanta-sidor (www.kanta.fi/sv/omakanta) kan du när som helst se dina elektroniska recept och andra centrala hälso- och sjukvårdsuppgifter som registrerats efter att tjänsten tagits i bruk. Du loggar in med dina nätbankskoder, ditt mobilcertifikat eller ditt elektroniska identitetskort.

Dina uppgifter är i säkert förvar

Patientuppgifterna lagras på ett datasäkert sätt. All överföring av data mellan hälso- och sjukvården och Patientdataarkivet sker i krypterad form.

Tidigare patientuppgifter flyttas inte över till Mina Kanta-sidor. Resultat av röntgenundersökningar och laboratorieprov kan ses på sidorna först under år 2016.

Kom ihåg att gå in på Mina Kanta-sidorna och kvittera att du läst informationen. I tjänsten kan du också ge ditt samtycke till att dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får lämnas ut också till andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.


Ytterligare information
Grankullas Hälsovårdscentralen
www.kanta.fi/sv