Valikko

eRecept


På Grankulla hälsostation har elektroniskt recept d.v.s. eRecept varit i bruk sedan 2013. Ett elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt. För kunden betyder det att läkaren istället för ett normalt pappersrecept skriver ut ett elektroniskt recept med kundens bifall, vilket sparas i Kelas receptcentral. Medicinerna kan sedan avhämtas valfritt från ett apotek som erbjuder servicen med elektroniska recept.

Förfarandet gör det enklare att sköta receptärenden i den offentliga hälsovården och apoteken, vissa överlappningar minskar då kundens receptinformation är samlad och kan granskas vid olika läkarbesök. Personuppgifterna är noggrant skyddade och kan granskas av kunden själv via Mina-Kanta-tjänsten. Förnyandet av receptet skall bli enklare, det kan göras i hälsostationen, via apoteket eller via Mina-Kanta-sidorna.

Mer info om elektroniska receptet finns på www.kanta.fi/sv
Se också Anvisningar om begäran om receptförnyelse