Äldreomsorg


Äldreomsorgen har som mål att stödja klienterna så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt. Hemvård ges till personer som behöver hjälp på grund av till exempel sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation.

Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas till en åldring som bor hemma och som tillfälligt eller periodvis behöver en vårdplats på grund av försvagat tillstånd eller närståendevårdarens ledighet.

Andra har sökt:
Aktuellt och infoAvgifter
Väntetiderna till socialservice för äldre
Villa Breda