Valikko

Äldreomsorg


Äldreomsorgen har som mål att stödja klienterna så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt. Hemvård ges till personer som behöver hjälp på grund av till exempel sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas till en åldring som bor hemma och som tillfälligt eller periodvis behöver en vårdplats på grund av försvagat tillstånd eller närståendevårdarens ledighet.


Äldreomsorgen i Grankulla omfattar Hemvården, Villa Breda servicecenter och vårdhemmet Villa Anemone. Grankullabor ges sjukhusvård på Esbo sjukhus, som ligger på Jorvs campus, adress Karvasbackavägen 6. Grupphemmet Villa Apollo fungerar som serviceboende.

Äldreomsorgen tar ut avgifter enligt en taxa som social- och hälsovårdsnämnden fastställt. Under länken nedan hittar du klientavgifterna och prisen för social- och hälsovårdens tjänster:

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut 2018 (pdf) (509.3 KB) (på finska)


Hälsovård och äldreomsorg under sommaren 2015


Hälsovård och äldreomsorg sommar 2015 (pdf) (208.7 KB)