Servicecentret Villa Breda

Saneringen av Villa Breda är klar och inflyttningen till serviceboendet med heldygnsomsorg har börjat i slutet av augusti. Servicecentrets verksamhet börjar i de utvidgade lokalerna 10.9.

Villa Breda inhyser verksamhet för olika målgrupper i form av dag- och gruppverksamhet, motion, evenemang, hälsovårdsmottagningar, servicehandledning för seniorer samt privata serviceproducenter. Kultur och musik är särskilt viktiga inslag i verksamheten.

Detta har många sökt:

Villa Breda/respons


Vanliga frågor (FAQ)


Lunch på Villa Breda

Villa Breda börjar med lunch för pensionärer måndagen 10.9.2018. Lunchen serveras på servicecentrets restaurang måndag–fredag kl. 11.00–14.00.

Villa Bredas matsedlar finns på adressen www.kauniainen.fi/bredalunch och kan också ses på entréhallens info-tv.

Pensionärsmåltider serveras fortsättningsvis också på Suomen Raamattuopisto (Helsingforsvägen 10) och Työväen akatemia (Gamla Åbovägen 14).

Rehabiliterande dagverksamhet och grupper

Läs om dagverksamheten och grupperna i Villa Breda.

Rum/lokaler som kan reserveras på Villa Breda

Servicecentret har olika stora rum som kan reserveras av föreningar och organisationer, i första hand sådana som har Grankulla som hemort.   

Reserveringar: Villa Breda servicecenter, Bredavägen 16, 02700 Grankulla, e-post villa.breda@grankulla.fi.

Mer information ges av förmannen för servicecentret Marianne Ekholm och servicesekreteraren Pia Wickström.