Tjänster för seniorer

Hembesök som främjar välbefinnandet

Hembesök som främjar välbefinnandet görs hos överenskomna åldersgrupper eller målgrupper. Hembesöken görs av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården. Klienterna får först ett brev ett och ett frågeformulär. Hembesöken är frivilliga och överenskoms alltid på förhand med klienten.
 

Medborgarinstitutets motionstjänster och -grupper

Medborgarinstitutets uppgift är att främja ett kontinuerligt, livslångt lärande, fritidssysselsättningar, personlig utveckling och själslig tillväxt. Institutet ger utbildning i olika ämnen med aktiva kommuninvånare som mål.
 
Grankulla medborgarinstitut erbjuder de äldre mångsidig motion och annan hälsofrämjande kursverksamhet. Verksamheten är indelad i en höst- och vårtermin. Under säsongen erbjuder vi varje vecka verksamhet i gymnastik-, kroppvårds- och yogagrupper, gymträning med tränare, vattenmotion samt dansbetonade grupper för seniorer. Målet med medborgarinstitutets motionsgrupper är att förbättra människors funktionsförmåga samt främja hälsan och välbefinnandet under hela livscykeln.

Motionskurserna hålls i medborgarinstitutets (Petra) motionslokaler, simhallen, Junghans, skolornas gymnastiksalar, Liikuntastudio Hyvä Olo samt gymmet och gymnastiksalen vid Move Wellness Center. Förutom att hålla ledda motionstimmar gör medborgarinstitutet multiprofessionellt, tväradministrativt samarbete med stadens övriga sektorer och med andra aktörer för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande.

Medborgarinstitutets idrotts- och motionsutbud presenteras i sin helhet i institutets broschyr, som delas ut till alla hushåll, samt på medborgarinstitutets webbplats. Broschyrer finns att få vid stadens verksamhetsenheter.

Medborgarinstitutet beviljar närståendevårdare som är skrivna i Grankulla och har ett gällande avtal med staden om stöd för närståendevård möjlighet att delta gratis i gruppmotion vid medborgarinstitutet.