Valikko

Trygghetstjänst

Vid behov kan en äldre person få hem en trygghetstelefon, med vilken hon eller han dygnet runt kan kalla på hjälp från Esperis larmcentral. Trygghetstelefonen är i första hand avsedd för ensamboende åldringar, handikappade och långtidssjuka som brådskande behöver sjukvård eller annan hjälp. För trygghetstelefonen uppbärs en månadsavgift som baserar sig på klientens bruttoinkomster. Om bruttoinkomsterna överstiger 2000 euro per månad, kan en trygghetstelefon inte beviljas på stadens bekostnad. Ansökningsblanketter för trygghetstelefon fås av hemvårdsledaren, tfn 050 500 4129 säkrast kl. 12-13.

Ansökningsblankett om trygghetsservice
Inkomstutredning

Kunden kan också skaffa en trygghetstelefon privat. Förfrågningar t.ex. Oy Esperi Ab tfn 010 4088 117 och Centralförbundet för de gamlas väl tfn 09 350 8600 (växel).