Valikko

Färdtjänst

De pensionärer som på grund av sjukdom eller annan orsak som inverkar på rörelseförmågan inte kan anlita allmänna färdmedel kan staden bevilja färdtjänst (stadskort/taksikort) enligt socialvårdslagen. Färdtjänsten är menad för rekreationsfärder (inte hälsovårdsfärder). Färdtjänst beviljas inte, om en ensamstående persons bruttoinkomster överskrider 1 820 €/mån. eller om makars bruttoinkomster överskrider 3 357 €/mån.

Information om färdtjänst för gravt handikappade fås av socialarbetarna, tfn (09) 505 6244, (09) 505 6241 och (09) 505 6266, kl. 13 – 14.

Villa Bredas färdtjänst hjälper de pensionärer som inte på egen hand kan ta sig till servicecentret för att äta eller delta i fritidsverksamheten. En tur- och returresa kostar 2 plus 2 euro. Uppgifter om färdtjänsten fås i Villa Bredas information, tfn (09) 505 6455 eller av chauffören tfn 050 5004132.


Färdtjänstanvisningar för användare av vanlig taxi (färdtjänst enligt socialvårdslagen) (pdf) (571.1 KB)
Färdtjänstanvisningar för användare av vanlig taxi (enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp) (pdf) (570.8 KB)
Färdtjänstanvisning för användare av handikapptaxi (pdf) (569.4 KB)
Färdtjänst som stödtjänst (pdf) (39.1 KB) (Ansökningsblankett)


Grankulla servicelinje

Servicelinjen för Helsingforsregionens trafik (HRT) kör också i Grankulla regionen. Syftet med servicelinjen är att den skall betjäna alla kommuninvånare, speciellt i de delar av staden som saknar normal kollektivtrafik.

De viktigaste målen för rutten är affärerna och biblioteket i centrum, Villa Breda, simhallen och vid behov även exempelvis hälsocentralen. Servicelinjen kör ocksä en sväng i Smedsby. Ruttkarta och information om rutten finns på HRT:s hemsida.

Servicelinjen trafikerar endast vardagar, inte lördagar. På rundlinjen körs två turer åt båda hållen; först två gånger motsols, sedan två gånger medsols.

Servicelinjen är avgiftsbelagd. Närmare uppgifter om servicelinjer ges här.

Servicelinjen körs med Taksikuljetus Oy:s  minibussar: tfn. 09-350 5070, tfn. till bilen: 050 343 6393.

Läs mernt> >