Servicehandledning och rådgivning

Rådgivningen och servicehandledningen för de äldre i Grankulla utgör kundorienterat arbete som siktar på att identifiera var och ens individuella behov och resurser. I samarbete med olika aktörer försöker vi stödja klienternas funktionsförmåga så att de klarar av att bo tryggt hemma så länge som möjligt.

I rådgivningsarbetet respekterar vi klientens egen vilja och ger stöd när det handlar om att fatta beslut. Avsikten är att främja seniorers välbefinnande och funktionsförmåga och hjälpa dem att klara vardagen. Vi arbetar tillsammans med klienten för att identifiera hens individuella behov och ordna behövliga tjänster och stöd med de resurser som staden har till förfogande. Till verksamhetsformerna hör individuell bedömning av klientens servicebehov, planering av tjänsterna och kartläggning av klientens resurser. Kortvarig individuell klienthandledning ges per telefon, men ni kan också komma överens om ett besök.

Vårt mål är att tjänsterna ska vara förbyggande, främja välbefinnandet och stödja klienternas resurser, och att alla ska hänvisas till de tjänster de behöver. Rådgivningen är gratis.

Andra söker efter:
Avgifter