Krigsinvalider och veteraner

Kollektivtrafik

En gratis regionbiljett beviljas frontveteraner som är fast bosatta i huvudstadsregionen och har frontveteranbeslut eller FPA-kort med beteckningen R. Personer som deltagit i minröjningsarbete ska ha intyg från Krigsarkivet över deltagande i minröjningsarbete eller ett FPA-kort med beteckningen MR. Rabatter: intern trafik 100 % och regiontrafik 100 %. 
 

stadshusets kassa       
tfn 050 411 1390 

Läs mer: Kollektivtrafik och resekort

Simhallen

avgiftsfri simning mot uppvisande av frontmannakortet   
tfn 050 411 6346

Läs mer: Simhallen