Valikko

Grupphemmet Villa Apollo

Grupphemmet Villa Apollo
Via äldreomsorgen i Grankulla stad kan man söka till grupphemmet Villa Apollo med sex platser. 

Grupphemmet är avsett för åldringar som behöver mycket hjälp i sina dagliga sysslor men inte omsorg dygnet runt eller sjukhusvård. I grupphemmet har de boende var sitt rum, som de möblerar själv, och i anslutning till rummet egen toalett och eget badrum. Dessutom finns en gemensam sal där man kan äta och vistas. 

Av de boende uppbärs hyra, måltidsavgift, grundavgift, avgift för en eventuell trygghetstelefon samt en individuell serviceavgift som täcker den dagliga vården och omsorgen.

För skötseln av grupphemmet och för de boende ansvarar hemvårdens personal.
Avdelningsskötaren, tfn (09) 5056 536 ger närmare information om grupphemmet.


Ansökan till Villa Apollos bostäder och grupphem

Grankulla stads servicehem Villa Apollo färdigställdes i slutet av januari år 2003 på adressen Brandkårsvägen 7. Servicehemmet ligger vid samma gård som seniorbostäderna, som blev färdiga i slutet av september. Servicehemmet har 16 bostäder och ett grupphem för sex personer. Alla bostäder har planerats så att det är möjligt att klara av de dagliga sysslorna även med förflyttningshjälpmedel.

Bostäderna är stadens hyresbostäder och invånarna skall vara Grankullabor.

Bostäder

Bostäderna är på husets andra och tredje våning (huset har hiss) och fyra av dem är 65 m2 och 12 är 36-40 m2 stora. Alla bostäder har balkong. På första våningen finns tvättstuga och bastu till invånarnas förfogande samt en gemensam entréhall. Månadshyran bestäms enligt bostadens storlek och den våning bostaden är belägen på:

Enrummare    
36 m2    
478,38 €     (2. vån.)
492,88 €     (3.vån.)
     
39,5 m2    
524,89 €     (2.vån.)
540,80 €     (3.vån.)

40 m2    
531,54 €     (2.vån.)
547,64 €     (3.vån.)

Trerummare     
65 m2    
863,75 €     (2.vån.)
889,92 €     (3.vån.)


Utöver hyran uppbärs av invånarna en separat vattenavgift 15,64 euro/mån. Invånarna har möjlighet att hyra bilplats i parkeringshus för 26 euro/mån.

Invånarna kan köpa den service de behöver antingen av stadens hemvård enligt en vård- och serviceplan som görs upp i samråd med invånaren eller av andra serviceproducenter.

Grupphem

Grupphemmet för sex personer är på första våningen i Villa Apollo och dess invånare har egna rum på ca 26 m2 med dusch och wc samt ett gemensamt uppehålls- och matrum. Stadens hemvård har hand om den dagliga vården av invånarna. Invånarna betalar hyra, vattenavgift, separata måltids- och grundavgifter samt en serviceavgift som bestäms enligt en individuell vård- och serviceplan och inkomsterna.

Månadshyrorna för grupphemmets bostäder:

25,5 m2    
445,64 €     (1 st.)

26  m2   
452,08 €     (5 st.)

Urvalsgrunder

Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt följande grunder för val av invånare:

   1.      Den nuvarande bostaden är med tanke på sökandens (eller makens/makans) rörelseförmåga oändamålsenlig. Avsaknaden av hiss och andra dåligt fungerande konstruktioner i bostaden gör det svårt för sökanden att klara sig självständigt, och flyttning till bostad som saknar tillgänglighetshinder kan minska eller senarelägga behovet av service.

   2.      Sökanden (eller maken/makan) behöver på grund av sjukdom, handikapp eller försvagad rörelseförmåga hjälp med dagliga sysslor.

   3.      Sökanden kan på grund av den otrygghet han eller hon upplever inte bo i sin nuvarande bostad.

Ovannämnda grunder iakttas när invånare väljs till grupphemmet. De invånare som väljs till grupphemmet har dock större behov av service än de som bor i de andra bostäderna i Villa Apollo och de har fördel av det kollektivboende som grupphemmet erbjuder.

Utöver enligt dessa principer kan beslut i enstaka fall fattas enligt separat bedömning så att en för kunden och kommunen ändamålsenlig lösning nås.

Invånarna har möjlighet att söka bostadsbidrag hos FPA. Bostadsbidrag beviljas om sökanden uppfyller de villkor som FPA ställt för bidraget.
Om den totala summan av avgifter som invånaren betalar för tjänsterna blir så stor att invånarens utkomstmöjlighet försvagas oskäligt kan den avgift som bestämts för tjänsterna efterskänkas eller nedsättas enligt 11 § lagen om klientavgifter.

Ansökan

Ansökningsblanketter och en noggrannare presentation av bostäderna finns i stadshuset och Villa Breda. De ifyllda ansökningsblanketterna återlämnas till: Marianne Ekholm, Villa Breda, Bredavägen 16, 02700 Grankulla.

Närmare upplysningar om bostäderna och ansökningsförfarandet ges av chefen för servicecentret Marianne Ekholm, tfn 09 5056 457 (ti-to).

Socialarbetarna bistår vid behov med ifyllandet av bostadsansökan.