Valikko

Kortvarig institutionsvård


Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas för hemmaboende äldre som behöver vårdplats tillfälligt eller periodvis på grund av försvagad kondition eller närståendevårdarens semester.

Förfrågningar: Chef för vårdhemmet, Villa Anemone, tfn 050 466 0528.