Valikko

Boendeservice


I Grankulla tillhandahålls institutionsvård och övrig boendeservice i nedan nämnda enheter:

Ekkulla
Sjukhusverksamheten vid Ekkulla har upphört i mars 2017. Grankullabor ges sjukhusvård på Esbo sjukhus, som ligger på Jorvs campusområde, adress Karvasbackavägen 6.

Villa Anemone
Enhet för resursförstärkt serviceboende

Villa Apollo
Serviceboende (grupphem)

Villa Breda
Åldringshem, verksamheten upphört 5.1.2016