Hjälp och stöd hemma

Hemvård

Hemvård ges till personer som behöver hjälp på grund av till exempel sjukdom, funktionsnedsättning, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Målet är att stödja klienterna så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt. Hemvårdstjänsterna är avgiftsbelagda.

Krigsinvalider med en skadegrad på över 20 % får avgiftsfritt de tjänster som klienten och hemvården gemensamt kommit överens om i vård- och serviceplanen.Hjälpmedel