Valikko

Välkommen till det renoverade och större Villa Breda i september 2018

Ofta ställda frågor:

VILLA BREDAS SERVICECENTER

När blir servicecentret färdigt?
 • Reparationen av servicecentret Villa Breda och tillbyggnaden med serviceboende med heldygnsomsorg blir färdiga först i början av sommaren på grund av ett rörläckage.
 • Verksamheten i servicecentret och serviceboendet börjar i september 2018.
När kan vi komma och äta?
 • Villa Bredas lunchservering börjar i september 2018 då verksamheten börjar.
 • Detaljerna vad gäller lunchtiderna och priserna är ännu inte fastställda. Klart är att öppettiden blir längre och måltidsalternativen blir fler.
 • Villa Bredas gamla lunchbiljetter är inte längre giltiga i nya Villa Breda.
Hurdan verksamhet kommer det att finnas i servicecentret?
 • Olika former av aktivitets-, motions- och diskussionsgrupper. I verksamheten poängteras speciellt kultur och musik. En del av grupperna är öppna för alla, medan en del kräver förhandsanmälan.
 • Annan verksamhet som t.ex. utflykter, fester och evenemang.
 • Många föreningar och organisationer kan ordna program.
 • Servicehandledning och rådgivning för att stöda och trygga boendet för de äldre i eget hem.
 • Mottagningar som gäller hälsa och välbefinnande.
 • Utrymmen för privata serviceproducenter som erbjuder olika välfärds- och friskvårdstjänster.
 • Frivilligverksamhet i olika former, t.ex. hjälp i gruppverksamhet, lunchservering eller evenemang, samtalssällskap, utevistelse, läshjälp eller hjälp med att gå på ärenden.
 • Berätta för oss om dina önskemål i fråga om verksamheten! Har du några trevliga förslag?
När kan jag komma och träna på gymmet?
 • Gymmet öppnar när verksamheten börjar i september 2018.
Var kan jag parkera?
 • Det finns begränsat med parkeringsplatser; vi rekommenderar att man kommer gående, åker kollektivt eller samåker.

HÖGHUSEN VID VILLA BREDA

Områdets höghus – hur ansöker man om bostad?
 • Höghusen är inte kommunala utan har byggts och ägs av en privat byggnadsentreprenör. I Villa Roosa, som ligger närmare Villa Breda, finns ägarbostäder, och i Villa Viola närmare järnvägen finns hyresbostäder. Invånarna flyttade in i huset vid Brandkårsgränden 4 på sommaren 2017.
 • Lediga hyresbostäder förmedlas av Realia Asuntovuokraus. Frågor om lediga bostäder kan riktas direkt till Realia, tfn 010 228 5555. Staden har möjlighet att påverka valet av hyresgäster. Vi lägger så snart som möjligt upp mer information om bostäderna och hur man söker.

VILLA BREDAS SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG

Hur kan man få en plats på serviceboendet?
 • De som bor på ett serviceboende klarar sig inte längre hemma med hjälp av de stödfunktioner som erbjuds hem. Orsaken kan vara t.ex.  en demenssjukdom eller nedsatt funktionsförmåga. De boendes behov av hjälp är fortlöpande och de behöver vård och tillsyn dygnet runt.
 • En arbetsgrupp inom stadens äldreomsorg fattar beslutet om vem som får en plats på serviceboendet. Valet grundar sig på en individuell bedömning av servicebehovet (SAS-ansökan). Man kan inte ansöka om en plats med en vanlig hyresbostadsansökan.
Hur stora är bostäderna i vårdboendet?
 • Det nya serviceboendet har 4 grupphem, som alla har 15 rum. Inalles finns det 60 platser.
 • Alla boende har ett rum på 24 m², som består av ett rum, tambur och badrum.
 • I rummet finns en eldriven säng och gardiner.
 • Kök och matsal samt vardagsrummet är gemensamt för alla.
 • Husets bastu finns i det renoverade servicecentrets nedre våning.
 • En del av rummen i serviceboendet har reserverats för korttidsvård (intervall). I huvudsak används rummen för att ordna ersättande vård då närståendevårdaren tar ut sina lagstadgade lediga dagar.
Vad kostar serviceboendet?
 • Den som bor på serviceboendet betalar hyra, måltidsavgift och serviceavgift. Personer med små inkomster kan ansöka om bostadsbidrag hos FPA för hyran. Måltidsavgiften är densamma för alla, men serviceavgiften kan variera beroende på behovet av vård och på inkomsterna. Ett visst belopp ska reserveras som medel för eget bruk (t.ex. mediciner, hygienartiklar mm.).
 • Avgiften för serviceboendet är 85 % av den boendes nettoinkomster, dock så att minst 248,82 euro/månad (2017) blir kvar för eget bruk.
Rekryteringen av personal till servicecentret och vårdboendet
 • Rekryteringen börjar på våren 2018.

Du kan skicka frågor till adressen Villa.Breda@Kauniainen.fi eller via en länk på stadens webbplats:
Ytterligare information om Villa Bredas servicecenter och serviceboende fås också per telefon 050 4119 268.
 • expertsjukskötaren Raili Myllärinen, 0503055378
 • chefen för servicecentret Marianne Ekholm, 0503017457
 • verksamhetsledaren Saila Helokallio, 0503082452
 • chefen för äldreomsorgen Anja Kahanpää, 0505941549
 • e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi