Dagsverksamhet

Rehabiliterande dagverksamhet vid Villa Breda

Rehabiliterande dagverksamhet för seniorer börjar 18.9.2018 i servicecentrets bottenvåning. Dagverksamheten erbjuder personer med minnessjukdomar och andra som vårdas av närståendevårdare stimulerande aktiviteter och avlastar samtidigt deras anhöriga. Även andra seniorer i behov av rekreations- och gruppverksamhet är välkomna. Dagverksamhet idkas i förebyggande syfte och för att stödja rehabiliteringen. Målet är att främja de äldres funktionsförmåga, psykiska vitalitet och sociala relationer.

En dag i dagverksamheten kostar 17,90 euro. I priset ingår lunch, eftermiddagskaffe, dagens program och skjutsar.
 
Är du intresserad? Kontakta i så fall ledaren för dagverksamheten Pirkko Myyryläinen, tfn 050 414 7883, fornamn.efternamn@grankulla.fi.
 
Vi uppdaterar informationen om olika grupper i takt med att den klarnar.

Grupper vid Villa Breda

Informationen meddelas snart på sidan.


Villa Bredas evenemang

26.11.2018 klo 13:00 - 15:00

Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf temacafé

på finska under rubriken "Missä on rajasi?"

28.11.2018 klo 15:00 - 17:00

Grankulla äldreråd 20 års jubileumsseminarium

29.11.2018 klo 13:00 - 14:00

Hjärngymnastik (på finska)

30.11.2018 klo 11:00 - 14:00

Villa Bredan joulumyyjäiset

4.12.2018 klo 12:00 - 13:30

KUULOLÄHIPALVELUA

4.12.2018 klo 18:00 - 19:00

PIANISTIEN JOULUJAMIT

5.12.2018 klo 13:00 - 14:00

DRAGSPELSMUSIK

11.12.2018 klo 18:00 - 19:00

BLECKBLÅSARNAS JULSPEL

13.12.2018 klo 11:00 - 11:30

DAGHEMMET GRANKOTTENS LUCIATÅG

13.12.2018 klo 13:00 - 14:00

HJÄRNGYMNASTIK PÅ SVENSKA