Valikko

Dagsverksamhet

Rehabiliterande dagverksamhet vid Villa Breda

Rehabiliterande dagverksamhet för seniorer börjar 18.9.2018 i servicecentrets bottenvåning. Dagverksamheten erbjuder personer med minnessjukdomar och andra som vårdas av närståendevårdare stimulerande aktiviteter och avlastar samtidigt deras anhöriga. Även andra seniorer i behov av rekreations- och gruppverksamhet är välkomna. Dagverksamhet idkas i förebyggande syfte och för att stödja rehabiliteringen. Målet är att främja de äldres funktionsförmåga, psykiska vitalitet och sociala relationer.

En dag i dagverksamheten kostar 17,90 euro. I priset ingår lunch, eftermiddagskaffe, dagens program och skjutsar.
 
Är du intresserad? Kontakta i så fall ledaren för dagverksamheten Pirkko Myyryläinen, tfn 050 414 7883, fornamn.efternamn@grankulla.fi.
 
Vi uppdaterar informationen om olika grupper i takt med att den klarnar.

Grupper vid Villa Breda

HANDLEDNING I BRUKET AV DATOR OCH MOBILTELEFON (tidpunkten meddelas snart på sidan)

Medborgarinstitutet i Grankulla, Soldatrummet i Petra, Norra Mossavägen 5. Kontakta Saila Helokallio för att reservera din individuella tid.